arrow Da li tražite rešenje za svoju industriju ili imate tehnički problem koji treba da rešimo?

ArctiCo2 AG MT

Komercijalne rashladne jedinice s prirodnom radnom supstancom CO2.

ArctiCO2 AG osiguravaju energetski efikasno hlađenje, vrhunsku kontrolu kvaliteta proizvoda i sirovina, kao i uštedu potrošnje energije. Idealno su rešenje za primenu na benzinskim pumpama, u restoranima, pekarama, mesarama i objektima sličnih namena.

Radi se o rashladnim jedinicama s ugrađenom najnovijom inverterskom Toshiba tehnologijom i Carel komponentama, koje su u skladu sa svim nadolazećim propisima F-Gas regulative. Omogućuju optimalan rad i prosečne uštede u energiji na godišnjem nivou do 25% u poređenju s do sada korišćenim rashladnim sistemima.

Standardna oprema hermetički rotacijski kompresor hladnjak gasa s EC ventilatorom kontejner za tečnu radnu supstancu HPV i RPRV ventili sigurnosni ventil do 80 bara filter sušač kontrolno staklo zaštitni presostat kompresora HP magnetni ventil za izjednačavanje pritiska za zaštitu kompresora prilikom pokretanja nepovratni ventil na pritisnoj strani kompresora
MB Frigo Grupa korisnicima nudi vlastite visokokvalitetne i održive proizvode. Vrhunske performanse proizvoda i dugovečnost opreme garantuju pouzdan i nesmetan rad proizvodnih i poslovnih procesa. Uz našu inženjersku, servisnu i postprodajnu podršku pružamo potpuna rešenja prilagođena vašim potrebama.