arrow Da li tražite rešenje za svoju industriju ili imate tehnički problem koji treba da rešimo?

ArctiCo2 AG LT

Komercijalne rashladne jedinice s prirodnom radnom supstancom CO2.

ArctiCO2 AG osiguravaju energetski efikasno hlađenje, vrhunsku kontrolu kvaliteta proizvoda i sirovina, kao i uštedu potrošnje energije. Idealno su rešenje za primenu na benzinskim pumpama, u restoranima, pekarama, mesarama i objektima sličnih namena.

Radi se o rashladnim jedinicama s ugrađenom najnovijom inverterskom Toshiba tehnologijom i Carel komponentama, koje su u skladu sa svim nadolazećim propisima F-Gas regulative. Omogućuju optimalan rad i prosečne uštede u energiji na godišnjem nivou do 25% u poređenju s do sada korišćenim rashladnim sistemima.

Standardna oprema  poluhermetički dvostepeni klipni kompresor hladnjak/međuhladnjak gasa s EC ventilatorom kontejner za tečnu radnu supstancu HPV i RPRV ventili sigurnosni ventil do 80 bara filter sušač kontrolno staklo zaštitni presostat kompresora HP odvajač ulja s grejačem (+ uljni filter, magnetni ventil, kontrolno staklo)
MB Frigo Grupa korisnicima nudi vlastite visokokvalitetne i održive proizvode. Vrhunske performanse proizvoda i dugovečnost opreme garantuju pouzdan i nesmetan rad proizvodnih i poslovnih procesa. Uz našu inženjersku, servisnu i postprodajnu podršku pružamo potpuna rešenja prilagođena vašim potrebama.