arrow Da li tražite rešenje za svoju industriju ili imate tehnički problem koji treba da rešimo?

Dorin

Partnerska saradnja za zastupanje brenda i plasman asortimana na tržištu Adria regije.

Svetski proizvođač kompresora za rashladne i sisteme za klimatizaciju. Officine Mario Dorin s.p.a. je italijansko porodično preduzeće osnovano u Compiobbi 1918. godine za visokokvalitetnu rashladnu i klimatizacijsku tehniku. OMD se 1932. godine fokusirao na proizvodnju rashladnih kompresora i njihovih sistema.  Danas je Officine Mario Dorin s.p.a. jedan od vodećih svetskih proizvođača poluhermetičkih kompresora i kondenzacijskih jedinica, projektovanih i izgrađenih kako bi se koristili s HCFC ili HFC, ali i sa prirodnim radnim supstancama kao što su ugljovodonici (HC), amonijak (NH), a posebno ugljen-dioksid (CO2). Paleta proizvoda je kompletirana dvostepenim kompresorima i širokim rasponom dodatne opreme. Officine Mario Dorin s.p.a. nudi potpun i raznolik asortiman kompresora koji se mogu koristiti u mnogim primenama, od supermarketa do transporta i do poljoprivredno-prehrambene industrije i farmacije.
Svetski proizvođač kompresora za rashladne i sisteme za klimatizaciju. Officine Mario Dorin s.p.a. je italijansko porodično preduzeće osnovano u Compiobbi 1918. godine za visokokvalitetnu rashladnu i klimatizacijsku tehniku. OMD se 1932. godine fokusirao na proizvodnju rashladnih kompresora i njihovih sistema.  Danas je Officine Mario Dorin s.p.a. jedan od vodećih svetskih proizvođača poluhermetičkih kompresora i kondenzacijskih jedinica, projektovanih i izgrađenih kako bi se koristili s HCFC ili HFC, ali i sa prirodnim radnim supstancama kao što su ugljovodonici (HC), amonijak (NH), a posebno ugljen-dioksid (CO2). Paleta proizvoda je kompletirana dvostepenim kompresorima i širokim rasponom dodatne opreme. Officine Mario Dorin s.p.a. nudi potpun i raznolik asortiman kompresora koji se mogu koristiti u mnogim primenama, od supermarketa do transporta i do poljoprivredno-prehrambene industrije i farmacije.

Dorin

Partnerska saradnja za zastupanje brenda i plasman asortimana na tržištu Adria regije.