Društvena odgovornost

MB Frigo grupacija od samih početaka svog postojanja nastoji da održi visoka načela profesionalnog rada, bilo u kvalitetu svojih usluga, bilo u odnosu koji izgrađuje sa svojim kupcima ili dobavljačima.

Postignuti poslovni rezultati su dokazali da se samo takvim načinom rada može ostvariti uspeh, a još važnije izgraditi poslovno okruženje u kom svi dobijaju.

MB Frigo grupacija svakodnevno demonstrira svoj poslovni uspeh kroz poboljšanje radnih uslova  zaposlenih, te komunikaciju sa tržištem kroz osvajanja različitih međunarodno priznatih dostignuća u obliku sertifikata i potvrda, koji samo potvrđuju opredeljenost firme ka održavanju svoje visoke pozicije na otvorenom tržištu.

Primenom norme ISO 9001:2008, sistema upravljanja kvalitetom, firma je odredila politiku upravljanja kvalitetom i to na  sledeće načine:

  • Negovati i izgrađivati odnos sa kupcima;
  • Zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje, te omogućavati i podsticati kontinuirano razvijanje i    usavršavanje:
  • Pribavljati najsavremeniju opremu, i održavati infrastrukturu i okruženje za prijatan rad;
  • Negovati i razvijati partnerske odnose sa dobavljačima;
  • Primenjivati i poboljšavati delotvornost sistema upravljanja kvalitetom, utemeljenog na zahtevima ove  međunarodne norme i težiti prevazilaženju tih zahteva;
  • Postavljati ambiciozne, merljive i ostvarive ciljeve kvaliteta.