Kuglana Ening  • ROOF TOP CLIVET
  • R410 ekološki radni medij
  • FCE entalpijski free cooling
  • CC izvedba
  • CREFP regulacija tlaka konenzacije
  • MHP manometri visokog tlaka i niskog tlaka
  • EVE elektronski ekspanzijski ventili
  • CPHG hot gasre-heating
  • ...

Posebna ponuda

"Uskoro"  posebna ponuda MB Frigo d.o.o. 

Lokacije

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter